Návody

Prostřednictvím následujících videí se naučíte základy práce s Editorem v Ylands EDU.

Scrollujte a objevujte nové možnosti programování :)

Návody jsou dostupné pouze v anglickém jazyce. Na překladu a natočení česky namluvených videích pracujeme.

Část 1: Vytvoření světa

Část 2: Building

Část 3: Vlastnosti objektů

Část 4: Player Roles

Část 5: Skripty a entity

Část 6: Trigger zóny

Část 7: Composition Creation

Část 8: Groups and welds

Část 9: Animators

Část 10: Animation Script

Část 11: NPC's

Část 12: Labels

Část 13: Event Listeners

Část 14: Finální touches

Další díly jsou v přípravě