Metodika - Bájný svět

Metodika na téma: Bájný svět

Stáhněte si tuto metodiku v PDF: Metodika-Novotny-BajnySvet.pdf

 • Cílová skupina: žáci 5. a 6. ročníku ZŠ
 • Předměty: informatika, výtvarná výchova (případně dějepis, literatura)
 • Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
 • Způsob práce: ve dvojicích nebo samostatně
 • Rozvíjené klíčové kompetence dle RVP: digitální, k řešení problémů, komunikativní
 • Další rozvíjené kompetence: kreativní myšlení, kritické myšlení, algoritmické myšlení
 • Struktura: třífázový vzdělávací model E-U-R

Tento metodický materiál vznikl ve spolupráci s panem učitelem Zdeňkem Novotným (novotny@zskratka.cz) ze ZŠ Krátká, který je autorem uvedených aktivit.

Vzdělávací cíle:

Základní orientace v tématu

Žáci se učí, jak vytvářet a vyprávět příběhy prostřednictvím svých virtuálních světů, což zahrnuje postavy, děj a charakteristiku prostředí. Rozpoznání a aplikování prvků z různých mytologií a kultur v jejich tvorbě podporuje kulturní uvědomění a respekt.

Rozvoj kreativity a prostorové představivosti

Žáci budou podněcováni k vytváření originálních světů, což rozvíjí jejich schopnost myšlení mimo zaběhnuté konvence a povzbuzuje kreativitu a sebevyjádření.

Praktické dovednosti v editoru Ylands EDU

Tvorba fantastického světa pro žáky znamená zdokonalení svých dovedností s výukovou aplikací Ylands EDU, včetně práce s objektovým štětcem a efekty.

Komunikace a spolupráce

Diskuze o prioritách a preferencích žáků při navrhování bájné říše rozvíjí schopnost vysvětlování vlastních postojů, myšlenek, názorů a hodnot.

Reflexe a kritické myšlení

Při diskuzích a sdílení svých projektů žáci argumentují a vysvětlují fungování svých světů, což rozvíjí jejich schopnost analyzovat a obhajovat své nápady. Žáci se zamýšlejí nad tím, zda by chtěli ve světě, který vytvořili, skutečně žít, což vede k hlubšímu sebepoznání.

Evokace

Cílem je žáky naladit na dané téma, motivovat je k samostatné práci a povzbudit je k vytvoření fiktivního světa, kde může být cokoliv realitou. Na úvod je žákům představeno téma celé hodiny a poté zadání úkolu. Jejich úkolem je v editoru Ylands EDU vytvořit mysteriózní říši s tajemným fungováním, zastřešenou vysvětlujícím příběhem.

Vzorová scéna na téma bájný svět může vypadat například takto: Svítící les s nestvůrami, a plameny na vodní hladině.

Uvědomění

Žáci si navrhnou svět, ve kterém zavedou vlastní pravidla. Fantazii se meze nekladou. Ve výukové aplikaci Ylands EDU pracují s objektovým štětcem a různými efekty, které přidávají na konkrétní objekty. Stejně tak si mohou pohrát s nerealistickým pohybem či chováním zvířat. Žáci do scény přidávají monstra či mytologická stvoření, jejíchž prostřednictvím vypráví příběh.

Pracují každý na svém zařízení nebo ve dvojicích, zároveň je možné ve třídě zřídit společné stanoviště (například sdílená obrazovka), na které všichni uvidí a můžou se u něj střídat, zkoumat připravené objekty a přidávat nové dle své fantazie.

Reflexe

Žáci postupně sdílí a komentují svůj výstup. Příběhem popisují, jak vypadá jejich fantastický svět a jací živočichové se zde nachází. Argumentují a vysvětlují fungování celého světa a odpovědi na otázky demonstrují přímo v Ylands EDU.

V Ylands EDU mohou žáci prakticky ztvárnit své myšlenky a představy. Otázky do diskuse mohou vypadat například takto:

 • Inspirovali jste se nějakým konkrétním literárním / výtvarným / filmovým dílem?
 • Jsou vaše stvoření založená na nějaké existující mytologii (předloze)?
 • Jakou atmosféru či náladu má váš svět?
 • Chtěli byste v takovém světě žít? Proč ano/ne?

Přihlaste se k odběru novinek

Chcete vědět o nových metodikách, slevových akcích a novinkách v aplikaci? Zadejte svůj e-mail, klikněte na tlačítko a buďte v obraze.

Ylands EDU bylo vytvořeno největším herním studiem v České Republice

© 2024 BOHEMIA INTERACTIVE a.s. YLANDS® a BOHEMIA INTERACTIVE® jsou registrované ochranné známky BOHEMIA INTERACTIVE a.s. Všechna práva vyhrazena.